moje narozky 4. 8.

a blogu narozky 5. 2


http://bonboneq4ewer.blog.cz/0908/1-sonc-2-kolo hlásněte pro mě . jsem tam z Fabianem Hablingem- Killerpilze

Rasy ve filmech a seriálech 3.část

14. března 2009 v 12:56 | Wikolka |  Rasy

Letoňané

Letoňané byli před stovkami let velice vyspělou rasou. Postavili si vlastní obranu - tzv. Strážce, který měl planetu střežit (např. před goa'uldy). Avšak časem tato vyspělá rasa začala degradovat a stávat se primitivní.

Lid Chulaku

Tito lidé, žijící na Chulaku, jsou služebníky Apophise. Bývají to kněží nebo ženy jaffů. Jsou primitivní, věří v goa'uldy jako ve své bohy.

Madroňané

Tato rasa žije na planetě zvané Madrona. Obyvatelé jsou sice primitivní, ale umí ovládat jedno zařízení, jenž zde před stovkami let zanechala nějaká mimozemská rasa. Toto zařízení umožňuje ovládat počasí.

Martinova rasa

Tato rasa bojovala s goa'uldy, avšak prohrála. Skupinka lidí ze své rodné planety dezertovala a se svou lodí se zřítila na Zemi. Martin spolu s Jackem a Teal'cem navštívil svou domovskou planetu, ale ta byla po válce zcela zničena. Zbylí uprchlíci opustili Zemi ve vesmírné lodi ( v díle Seriál Červí díra ).

Modré krystaly

Tato životní forma připomíná modré krystaly. SG-1 se s nimi setkala na planetě P3X - 562. Tyto krystaly jsou schopny částečně nebo i zcela vytvořit kopii člověka i jeho mysli a vytvářejí elekromagnetické pole. Na této planetě byly krystaly shromážděny na jedno místo, kde je goa'uldi zničili. Z krystalů zbyl pouze jediný, který se jako kopie O'Neilla vydal na Zemi.

Nasyané

Na Nasyany zaútočili goa'uldi, protože hledali jednoho Tok'ru - Jolinar. Teamu SG-1 se podařilo Nasyany evakuovat do SGC, odkud byli převezeni do nemocnice. Mezi Nasyany se ukrývala Tok'ra Jolinar, která při zachraňování vstoupila do Carterové, a goa'uldský vrah Ashrak, který měl Jolinar najít a zabít ( v díle Při výkonu služby ).

Noxové

Noxové vypadají jako velice primitivní rasa, i když je tomu právě naopak. Noxové mají schopnost udělat jakoukoli věc, zvíře, nebo člověka neviditelným. Umí také oživovat mrtvé při tzv. rituálu života, ve kterém jsou ale zranitelní. Mají velice vyspělou medicínu a techniku - města, která se vznáší na obloze.
Patří do aliance 4 nejvyspělejších ras ( do které mimo jiné patří Asgardi, Atikové & Furlingové ).

Oanessané

Tato rasa žije v oceánu na P3X - 866. Používá velice vyspělou techniku, která pomohla dr. Jacksonovi vzpomenout si, co se stalo s Omorocou, družkou Oanesse Nema, jenž odešla před 4000 lety na Zem do Babylonu bojovat s Goa'uldy. Daniel si vzpomněl, že byla zabita Goa'uldem Belusem.,

Orbánci

Vyspělá rasa žijící na Orbanu. Používá ke svému vzdělávání nanotechnologii. Každé narozené dítě ( tzv. Urron ) dostane miliony nanitů, díky nimž je schopno se rychle učit. Ve 12 letech tyto děti podstupují obřad zvaný Averium, při němž jsou mu všechny nanity odebrány. Ovládají také další technologie, jednou z nich je Naquadahový reaktor, se kterým byla seznámena i Země.

Organizmy v kulovitém objektu

Tato životní forma byla nalezena na P5C - 353 v jakémsi kulovitém objektu. Ten byl pokrytý drobně psaným písmen. Vytvářel elekromagnetické pole a udržoval si teplotu 1°C. Měl zlatavou barvu a byl vyroben z neznámého materiálu. Když SG-1 přinesla tento objekt do SGC, začali organismy opouštět kouli a začali se množit. Ke svému životu potřebují kyslík. Pokud je někdo infikován, jsou organismy skrze něho schopny komunikovat. Tento organismus je viditelný po ozáření UV světlem.

Rasa Arise Boche

Z této rasy pochází proslulý lovec goa'uldů - Aris Boch. Tato rasa má něco ve své genetické struktuře, co znemožňuje splynutí s goa'uldským symbiontem. Proto goa'uldi velkou část této rasy vyhubili a zbytek zotročili. Navykli je také na látku zvanou Roshna. Bez této látky nejsou schopni přežít.

Rasa správce

Tato rasa na planetě P7J - 989 byla nucena přežívat ve virtuální realitě, protože planeta bývala kdysi neobyvatelná. Došlo však k její regeneraci, ale Správce ze strachu z jejího opětovného zničení, držel svoje lidi v realitě uvězněné. SG-1 sdělila lidem pravdu a oni se opět vrátili do skutečného života.

Reetou

Tato rasa je pro normálního člověka neviditelná a vyspělá. Kvůli jejich neviditelnosti vynalezli goa'uldi zbraň ( T.E.R. ), která je schopna Reetou zviditelnit a zničit. Několika zbraní se zmocnili i Tok'rové. Goa'uldi se rozhodli tuto rasu vyhladit, neboť je považovali za hrozbu. Reetou byli zcela mírumilovní, avšak po goa'uldském útoku se jejich část rozhodla, že zničí všechny možné rasy, které goa'uldi používají jako své hostitele, a tím zničí i samotné goa'uldy.

Reolové

Rasa, která je schopna produkovat chemikálii a při styku s ní si člověk představuje členy této rasy tak, jak si Reolové přejí. Je to jejich obrana. Příslušník této rasy ji použil na SG-1, aby si myslela, že je jeich členem - por. Taylorem. Později bylo této schopnosti využito při summitu goa'uldů. Daniel tak přiměl vládce Yu, že je jeho sluha.

Replikátoři

Replikátoři jsou velice vyspělou a inteligentní uměle vytvořenou rasou. Cílem všech replikátorů je vlastní reprodukce. Replikátoři jsou odolní vůči všem zbraním, ale nejlépe je ničí asi pozemské palné zbraně. Replikátoři jsou složeni z bloků, které spolu navzájem komunikují. Když dojde k rozdělení bloků, jsou schopny se opět složit do původního tvaru.
Replikátoři byli Thorem zavlečeni i na Zemi, ale podařilo se je zničit. Jejich tvůrcem je robot se jménem Ries. Jsou schopni vstřebávat informace, a tak se stále učit. Díky asgardskému zařízení na zpomalení času byly uvězněni na jedné planetě, takže nyní mají asgardi dostatek času na vyřešení problému s Replikátory.

Robot Ries

Ries je ve skutečnosti robotem, kterého nalezla SG-1. Ona je stvořitelkou všech relikátorů. Svořila je jako své hračky, ale když jich byli nesčetné množství vymkly se jí kontrole a začali zabíje, reprodukovat se, opouštět planetu & šířit se po vesmíru. asgardi použili robota Ries, aby svolali replikátory do své pasti.

Shawadaiové

Tato kultura se nachází na planetě P3X - 593. Místní ženy musí bydlet odděleny od mužů a nesmí se ukazovat na veřejnosti ( za jakékoli neuposlechnutí jsou krutě potrestány ). Vůdcové kmenů si také ženy od jiných kmenů kupují či vyměňují.

Tok'rové

Tok'rové jsou vlastně goa'uldi, jenže toto označení si nezaslouží. Je to vlastně odbouj proti goa'uldům. Se svými hostiteli se spojují pouze s jejich souhlasem. Pracují jako tajní agenti mezi goa'uldy. Své základny mívají ukryté v podzemích planet.
Se svým hostitelem žijí v symbióze - Tok'rové svým hostitelům poskytují dlouhý život a dobré zdraví. Tok'ra i symbiont mohou nezávisle na sobě mluvit, takže Tok'ra neovládá svého hostitele jako goa'uld. Toto je tedy největší rozdíl mezi Tok'ry & goa'uldy. Tok'rové také nepoužívají sarkofág, který zaručuje goa'uldům nesmrtelnost.
Tok'krů je velice málo, neboť je goa'uldi krutě pronásledují a také kvůli tomu, že své hostitele nezískávají násilím. Tok'rové jsou spojenci Země, jedním z Tok'rů je také otec Sam - Jackob Carter / Selmak.

Tolláni

Tolláni jsou velice vyspělou rasou, jenž má neblahé zkušenosti s dělením o své technologie, a proto se o ně nedělí s méně vyspělými rasami. Jejich původní domovská planeta byla totiž kvůli tomu zničena.
Tolláni si pak našli novou planetu, kterou pojmenovali taktéž Tollánou. Tolláni jsou velice vyspělí, neboť si na své nové planetě vyrobili vlastní Hvězdnou bránu. Umí také procházet pevnými materiály - včetně pozemské Iris. Jejich soud je velice podobný našemu a nazývá se Triad.

Tvor ze zikurratu

Tento tvor se nacházel v Zikuratu v sarkofágu. Byl spolu s goa'uldem Mardukem uzavřen v sarkofágu - jako trest. Tvor Marduka zabil, ale Mardukův symbiont do něj vniknul. Tvor má malé ostré zuby a při kousnutí vylučuje nějaký jed.

Tvůrce Urga

Togar, tvůrce zařízení zvaného Urgo, které je vzhledově velice podobné Togarovi. Togar vlastní velice vyspělé technologie. Vynalezl také Urga, kterého implantoval do mozků SG-1, Urgo měl za úkol prozkoumávat jiné planety a shromažďovat informace.

Unasové

Unasové se stali prvními hostiteli goa'uldů. Žijí totiž na stejné planetě jako goa'uldí larvy. Někteří z Unasů se naučili před vniknutím goa'ulda bránit, a tak žijí svobodní. Daniel Jackson si na této planetě našel přítele a již ovládá několik jejich slov. Unasové vypadají jako plazi a jsou primitivní. Goa'uldí larvy jim slouží jako potrava. SG-1 se s nimi setkala na Cimmerii a na planetě s křesťanskou kulturou, kde Unas představoval démona.

Vetřelci

Tito vetřelci se infiltrovali do SGC v podobě SG-6 z planety P3X - 118. Vlastní vyspělou techniku, jenž umožňuje holograficky imitovat člověka a být propojen s jeho myslí. Toto propojení nešlo aplikovat na Teal'ca a Carterovou - zřejmě kvůli Teal'cově symbiontu a spojení Sam s Jolinar.

Vodní organismy

S touto životní formou se setkali Rusové, když provozovali svůj program s Hvězdnou bránou na Sibiři. Tato životní forma není nepřátelská, ale bránila se, když ruský team přinesl z vodní planety vzorek, který tuto životní formu obsahoval. Tato životní forma se dokáže vypařit, a když ji člověk vdechne ve formě páry, dokáže ho ovládat. Nacházely se na vodní planetě a tvořili zdejší "oceán". Dokázaly vniknou do člověka ve formě páry a řídit jeho jednání. Jediným způsob obrany bylo zavřít se do mrazáku. Tato forma života byla inteligentní, dokázala dokonce zasavit pozemskou miniponorku.

Voleni

Voleni jsou primitivní zemědělskou rasou, která byla téměř vyhubena Ascheny. Seznámila také SG-1 se členy Aschneské konfederace. Jejich domovská planeta je pokryta poli. Pod nimi se nachází rozbořená města, která zde Ascheni úmyslně zaorali.

Vyusané

Na této rase provedla Linea ( ničitelka světů ) svůj experiment. Chtěla se omladit, což se jí povedlo, avšak způsobila všem Vyusanům trvalou amnézii. SGC se podařilo tuto amnézii prolomit, ale Lineu nechali znovu ztratit paměť, aby nemohla již nikdy nic provést. Linea odešla jako Ke'ra zpět na Vyus.

Vyvolení

Jejich domovskou planetou je Argos. Goa'uld Phellops je zde podrobil experimentu. Urychlil jejich stárnutí tak, že délku jejich života zkrátil na pouhých 100 dní. Toto stárnutí bylo řízeno nanotechnologií. Phellops chtěl zjistit, jak se za dlouhá staletí lidská rasa vyvine. Obyvatelům bylo také zakázáno opouštět jejich město. V soše boha Phellopse bylo umístěno zařízení, jež po západu slunce nechávalo vesničany usnout a při východu je zase probouzelo.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Líbí se ti blogík?????

Jo
Trochu
Ne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama